top of page
Home: Welcome
Home page - G- RIA geld en staven ruimte

REGIONALE INVESTERINGS AGENDA

Varken1.png

De verstedelijkingsopgave vraagt om extra tempo én kwaliteit. Het draait niet alleen om de woningbouwopgave, maar ook om de vervlechting met mobiliteit, landschap en natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie. De NOVI-Alliantie wil op regionale schaal (semi-)publieke en private partijen mobiliseren die zich willen inzetten om veelal al bestaande sector- overstijgende, bovenlokale plannen los te trekken, te versnellen en daadwerkelijk tot realisatie te komen.

 

Met behulp van een concreet investeringsperspectief: de Regionale Investeringsagenda (RIA). Onder de vlag van de NOVI-Alliantie zijn inmiddels verschillende pilotregio’s bezig met het opstellen van RIA’s. Hierin verwoorden de pilotregio’s hoe de regionale investeringsagenda eruitziet en hoe de regio bijdraagt aan het oplossen van de nationale opgaven. 

Deze site is het portaal voor bestuurders, professionals, ontwikkelaars, maatschappelijke partners en andere geïnteresseerden die in hun eigen regio aan de slag zijn of willen gaan met een RIA.

Monogram JA lijn wit.png

De opgaven in de fysieke leefomgeving in Nederland zijn zeer uitdagend. PBL

heeft het over “Grote opgaven in een beperkte ruimte: ruimtelijke keuzes voor een toekomstbestendige leefomgeving” (2021).

Home: Over RIA

OVER 

Partners

Het idee van de RIA komt voort uit de Brede NOVI-Alliantie, een informeel samenwerkingsverband van overheids- en private partijen. Friso de Zeeuw en Co Verdaas lanceerden het concept in hun publicatie Na wild west en sciencefiction op zoek naar de juiste film - Naar een nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland. Zij jagen de ontwikkeling van het concept aan vanuit praktijk en wetenschap.

Co Verdaas

Prof. dr. Co Verdaas is hoogleraar gebiedsontwikkeling van de afdeling Management in the Built Environment (MBE) aan de faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. Hij is tevens dijkgraaf van het waterschap Rivierenland.

Friso de Zeeuw

prof. em. mr. Friso de Zeeuw is emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft.    Hij is nu zelfstandig adviseur en publicist en is onder andere betrokken bij de RIA Noord-Holland Noord

Co Verdaas.jpg
Friso de Zeeuw.jpg
Home: Contact

Contact

Bedank voor uw bijdrage!

bottom of page